Hva gjør NTE?

Dette trøndersk eide selskapet er eid av 23 kommuner i Nord-Trøndelag, og har hovedkontor i Steinkjer. Selskapet har i snart 100 år levert og produsert grønn, fornybar energi til kundene sine. De tilbyr også verdens raskeste internett via fiber og Altibox. I tillegg kan de tilby elektrikertjenester i hele Trøndelag. NTE støtter også idrett og kultur flere steder i Trøndelag.

I mange bygder er det ikke påkostet å legge fiber, det ønsker NTE å gjøre noe med. De har gjennom bygdefiberprosjektet samarbeidet med ildsjeler og myndigheter slik at fiber også er mulig ute på bygdene. I tillegg sponser de idrett og kultur med støtte, premier, klubbdrakter. De støtter også festivaler og teater, og bidrar med dette til økt aktivitet og glede for lokalmiljøet.

Solenergi

Solcelleteknologien blir stadig bedre og billigere. Stadig flere ønsker å installere dette for å spare miljøet og sin egen økonomi. NTE bidrar også her, ved å tilby installasjon og hjelp. De har sin egen solskole hvor du kan få mer informasjon om dette. I 2018 søkte de etter personer som ville bli med på pilotprosjekt om solceller, og responsen var enorm.

Solcelleprosjektet viste at produksjonen av strøm via solceller fungerer veldig bra, og testpersonene var strålende fornøyd. Selv om det er lavere produksjon om vinteren, stoppet det ikke opp – og snøen smelter raskt på panelene. Mange myter om solceller ble knust av dette prosjektet. Solcellene kan faktisk også lønne seg hvis man selger overskuddet til en strømleverandør. Flere var motivert av det økonomiske aspektet her.

Agrol og elbil-lading

NTE har hjerte for landbruket og Agrol har avtaler med NTE som gjør det svært gunstig for bønder å lage strømavtaler med NTE. I landbruket kan ofte strømforbruket bli svært høyt, særlig i melkeproduksjon vil nok bonden bli glad for lavest mulig pris på strømavtalen sin. Med mange maskiner og hyppig bruk av disse vil det være viktig for produksjonsøkonomien å holde kostnader nede.

Alle som har kjøpt seg elbil trenger nok en ladestasjon hjemme. Dette kan NTE/Tensio hjelpe deg med. For sikrest mulig lading av bilen bør du installere en 10 ampere kurs. Dette gir en tregere men tryggere lading. Hvis du vil bruke 16 ampere kursen du allerede har i utestikken, bør du kjøpe en dedikert elbil lader til dette. Det anbefales også å kjøpe egen ladeboks.

Tensio

Tensio og NTE slo seg sammen fra november 2019, og fortsetter å tilby de samme gode tjenestene og servicen. De bygger ut, drifter og holder ved like strømnett i Trøndelag. De har nå 250 000 kunder og et strømnett like geografisk stort som Danmark. Tensio eies av NTE, TrønderEnergi og KLP. De er Norges nest største nettvirksomhet og strekker seg fra Dovrefjell til Børgefjell.

Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km kabel i bakken, luften og sjøen. Det er 13 000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner. Når alt dette skal virke og samspille godt hver eneste dag og natt, krever det litt vedlikehold og ettersyn. Det viktigste for selskapet er at alle kunder får strømmen de skal ha, uten brudd. Tensio leverer også ren og miljøvennlig fornybar energi.

Nye tider for strømselskapene

Over de neste årene vil miljø og klimadebattene gi nye rammer for energi. Det vil bli strengere krav til fornybar energi, og det vil sannsynligvis bli viktigere enn noen gang å tenke nytt og fremtidsvennlig. Å ta vare på miljøet vil bli det viktigste samfunnet gjør. Energiselskapene må ta en stor del av denne jobben og Tensio er ikke fremmed for å tenke nytt.

Omprofileringen til Tensio

Da det ble klart at Tensio skulle dannes, og bli det nest største nettselskapet i Norge, hadde de en navnekonkurranse. Og det var en ansatt som vant, med navnet Tensio. For kundene vil det ikke merkes, de vil fortsatt få strømmen sin fra NTE og nettleie fra Tensio. Tensio betyr spenning, og det var således et relevant og godt navn.