Hva er solenergi?

Solenergi er den energien vi får fra sola, sola produserer og avgir strålinger som vi tar opp, og omgjør den strålingen til energi. Vi kan utnytte solenergien på to forskjellige måter og disse måtene vi utnytter denne energien på er ved hjelp av enten solceller eller solfangere. Men selv med teknologien vi har i dag, klarer vi ikke utnytte all energien solen gir fra seg.

Det finnes i hovedsak bare to forskjellige måter vi kan utnytte solenergi på. Den første metoden er produksjon av varme gjennom å bruke solfangere, og den andre metoden er produksjon av elektrisk energi gjennom bruk av solceller. I en solfanger blir solenergien i form av strålingen fra solen brukt til å varme opp solfangeren. I en solcelle blir strålingen omgjort til energi.

Hvordan fungerer solfangere?

Solfangerne er bygd opp av ulike deler: en solfanger, et varmelager, et rørsystem med en pumpe og en varmeveksler, samt et fordelingssystem. Varmeveksler gjør det mulig å overføre varme mellom to væsker med forskjellige temperaturer. Solfangeren er laget av en ytre del, glass, og en indre del, absorbatoren, som er svart for å absorbere solstrålene bedre. I rørene er den en væske – ofte vann.

Solfangeren absorberer stråler fra sola som varmer opp væsken i rørene. Den varme væsken blir pumpet gjennom rørene og varmeveksleren til et varmelager. I varmelageret blir varmen lagret før den blir sendt til et fordelingssystem som sender varmen ut til forskjellige deler i f.eks. et hus. Den kalde væsken i lageret blir pumpet tilbake til solfangeren gjennom varmeveksleren før den blir varmet opp igjen.

Hvordan fungerer solceller?

Solcellepanelet består av to plater, p-type og n-type. P-type er laget av silisium og bor, N-type er laget av silisium og fosfor. P-type har ett elektron for lite for å fylle det ytterste skallet, og N-type ett for mye. Når platene legges sammen, hopper elektroner fra N-type (øverst) til P-type (nederst). P-type blir positivt ladet og N-type blir negativt. En barriere lages mellom platene.

Måten solcellepanelet funker på er: Når solstråler treffer solcellepanelet, vil fotoner i solstrålene slå løs elektroner i platene. Siden platene er forskjellig ladet, vil elektroner bare gå en vei gjennom barrieren, som er opp til N-typen. Disse elektronene vil tilbake til skallet sitt og den eneste veien er gjennom en ledning som går gjennom f.eks. en lyspære – og det blir strøm i lyspæren.

Hva er fordelene og ulempene med solceller?

Det er få ulemper med solceller. En av de største ulempene og en av de største grunnene til at folk ikke kjøper solcellepanel, er prisen. Solceller er dyre å kjøpe og montere. En annen ulempe er at du får bare elektrisk energi når det er sol ute, et sted med lite sollys er det ulønnsomt med solceller. Solceller krever også store areal.

Den er mange flere fordeler ved bruk av solcellepanel enn det er ulemper, og en grunn til dette er at solenergi er fornybart og miljøvennlig. Solceller krever store areal, men store areal som ørkenen kan bli og blir brukt, for ørkenen har mye sol. Solceller er bærekraftig og har en lang levetid. Så selv om det koster mye, vil det lønne seg for deg i fremtiden.

Energiproduksjon

Energiproduksjonen av solenergi har forbedret seg mye over årene. Forskning viser at i år 2012 kunne er vanlig solcellepanel produsere rundt 15 % av solenergien til elektrisk energi, men forskning fra 2018 viser at det mest avanserte solcellepanelet klarer bare å produsere opptil 23 % av solenergien til elektrisk energi, mens et vanlig solcellepanel produserer bare rundt 18 % – som fortsatt er mer enn før.

Bruk av solenergi i Norge

I Norge er det mange som utnytter solenergi. Solfangere er lite populært i Norge. Den mest normale oppvarmingsmåten er varmepumper, men måten mange bruker disse på er med solcellepanel. Mange nordmenn har installert solcellepanel på taket til hytten sin eller på taket til huset, og det har blitt mer brukt over årene. Forskning viser at fra 2017 til 2018 økte installering av solcellepanel med 29 %.