Fjordkraft strømleverandør

Fjordkraft er en av de største strømleverandørene i Norge, og de har godt over en halv million kunder som får sin strøm levert fra dem. Fjordkraft er altså en betydelig leverandør til sluttkunden på det norske strømmarkedet, og de kan ofte levere strøm til konkurransedyktige priser. I skrivende stund leverer Fjordkraft strøm til nærmere 20 prosent av norske privatkunder samt til både bedrifter og kommuner.

Hovedkontoret til Fjordkraft er plassert i Bergen. Selskapet har vært på det norske markedet i en årrekke, og de har lang erfaring med å tilby gode avtaler og priser. Mange har vært faste kunder hos Fjordkraft i lang tid, selv om strømmarkedet ofte er utsatt for en skiftende kundegruppe. Fjordkraft er derfor svært oppmerksom på hva som skal til for at kundene forblir deres kunder.

Hva gjør en strømleverandør?

En strømleverandør leverer strøm til deg som er strømkunde. Det betyr at Fjordkraft som strømleverandør kjøper strøm fra det som kalles for strømbørsen, og når du kjøper strøm fra Fjordkraft, leverer de strømmen til deg gjennom strømnettet. Du betaler altså for tjenesten – det vil si den fysiske strømmen du bruker hjemme i boligen din – til Fjordkraft, mens Fjordkraft kjøper strømmen fra strømbørsen.

Strømmen til strømbørsen leveres fra de store kraftprodusentene. Dette kan være norske eller utenlandske produsenter, for eksempel vannkraft- eller vindkraftverk. Når kraften er produsert, blir den tilgjengelig for markedet, slik at den kan videreføres via for eksempel Fjordkraft ut til sluttforbruker. Strømmarkedet er altså et fysisk marked der strømleverandørene leverer en helt fysisk vare. Strømmen leveres til både privatkunder og bedriftskunder over hele landet.

Hvordan beregnes strømprisene?

Strømprisene beregnes hovedsakelig på to måter – ut fra såkalt spottpris eller ut fra innkjøpspris. Spottprisen bestemmes av markedet fra dag til dag, og den fastsettes av kraftbørsen daglig. Spottprisen varierer altså ut fra behovet for strøm de nærmeste 24 timene. Spottpris innebærer at strømmen kan bli rimeligere – eller dyrere – enn om du kjøper strøm til innkjøpspris. Den er altså mer uforutsigbar enn innkjøpspris.

Kjøper du strøm etter innkjøpspris, beregner strømleverandøren et forbruk for den neste måneden, og du vil få pris etter hva du vanligvis eller sannsynligvis kommer til å bruke. Denne prissettingen er mer oversiktlig over tid, men du kan ende med å få dyrere strøm enn om du velger en spotprisavtale. Prisen beregnes her ut fra tidligere forbruk eller forbruksmønster.

Fjordkraft er konkurransedyktig på pris

Som i andre markeder er det stor konkurranse når det gjelder strøm, og strømkundene er ofte svært prisbevisste. Det betyr at som leverandør av strøm må Fjordkraft være konkurransedyktig og ha gode utpriser til kundene. Det kan du som kunde nyte godt av. Når konkurransen om strømprisene tilspisser seg, bør du merke det på strømregningen. Fjordkrafts motto «mer for pengene» viser at utpris er i fokus.

Siden strømmen er markedsregulert, vil det ha med tilbud og etterspørsel å gjøre. Strømprisene henger også sammen med værforholdene. Mye regn gir gjerne rimeligere kraftpriser, mens lite nedbør gir høyere priser. Siden Fjordkraft har som mål å gi sine kunder mye for pengene, tilbyr de både prisløfte og det som kalles Fjordkraft Fordel. Sistnevnte er blant annet rabatter hos noen av selskapets samarbeidspartnere.

Vil du sammenligne strømpriser?

Fjordkraft tilbyr en nyttig strømkalkulator på sine nettsider. Her kan du beregne pris ut fra spottpris eller den mer langsiktige innkjøpsprisen. Legg inn hvor stor boligen din er, hvor mange som bor i husstanden, og hva slags oppvarming og forbruksløsninger som finnes i din bolig. Da vil du få en pekepinn på hvor høye strømkostnader du kan forvente på neste strømregning.

Fjordkrafts klimaløfte

Som alle store selskaper med respekt for seg selv og kloden vi lever på, har også Fjordkraft utarbeidet sitt eget klimaløfte. Dette går ut på at alle leverandører Fjordkraft benytter seg av, skal være klimanøytrale. Selskapet ønsker å ta del i arbeidet med å redusere CO2-utslippene på verdensbasis, og derfor er det viktig for dem å arbeide for å finne mer klimavennlige løsninger.