Agva Kraft – en kilde til 100 % fornybar energi

Energimarkedet er et steinhardt marked å konkurrere i, og mange lovende aktører bukker under før et fotfeste kan etableres. I dette markedet har Agva store ambisjoner og har allerede bemerket seg som en strømleverandør som absolutt bør tas på alvor. I en bransje under stadig utvikling er det de modige og innovative som overlever. Agva Kraft er et godt eksempel på akkurat det.

Med spennende løsninger og nytekning har Agva ikke bare fått et godt og sikkert fotfeste i markedet, men har også vist seg som en aktør som må regnes med. Ambisjoner om alltid å levere billigst strøm på et marked hvor prisene svinger lynkjapt, fokus på enkle og effektive løsninger for kundene og grønne prioriteringer, tegner et bilde av et modig selskap.

Store og grønne vyer

Agva Kraft ble stiftet i januar 2015 og er en norsk strømleverandør som holder til i Lysaker i Bærum kommune. Som datterselskap av Telinet Energi AS er Agva Kraft en del av en satsning på fornybar virksomhet med drift i Norge og Sverige. Fokus på å holde klimaavtrykket lite og gi kundene en mulighet til å bidra til dette er viktige målsetninger.

Som en utfordrer med ambisjoner er det viktig å skille seg ut blant konkurrentene, og med satsning på effektivitet, forenkling av prosesser og brukervennlighet, jobbes det godt på flere fronter. Det som kanskje fortjener mer oppmerksomhet på ambisjonsfronten i disse tider er klima og miljø, og der gjøres det nå en innsats og gis et bidrag for å bekjempe klimaendringene.

Støtte til WWFs klimaarbeid

WWF jobber kontinuerlig for dyrenes og klodens velferd og Agva er med og støtter dette arbeidet. I en tid hvor klimaet endrer seg og menneskeheten står foran flere viktige og avgjørende veivalg, så er WWF en av pilarene vi må se til. Med sin erfaring, kompetanse og vilje til å stå i front trenger og fortjener de at alle stiller seg sammen i kampen.

Agva har sammen med WWF satt opp en liste med gode tips for å spare strøm og dermed redusere strømforbruket ditt. Denne listen på 12 effektive tips kan, sammen med å bruke en strømleverandør som garanterer 100 % fornybar strøm, være ditt bidrag i en kamp hvor alle må gi for at seieren skal sikres – på vegne av jordkloden vår.

Heldigitalt gjør det rimelig og enkelt

For å være blant de billigste leverandørene har Agva kuttet kostnader i administrasjonen ved å satse på heldigitale løsninger. Ved å gjøre det på denne måten forenkles prosessen med å bestille eller endre en strømavtale, og kostnadene kommer kundene til gode. Med forestillingen om et papirløst samfunn for noen tiår siden, så er det fint at noen tar ansvaret for akkurat det.

Siden alt av kommunikasjon med selskapet gjøres på digitale plattformer, oppfordrer Agva sine kunder å komme med tilbakemeldinger fortløpende på sider som spesialiserer seg på anmeldelser fra kunder. Dette er sider som Trustpilot, og de tilbakemeldingene som legges ut der brukes aktivt for å forbedre eller endre tjenester. Enkel innlogging på egne, oversiktlige sider er også et viktig bidrag til et godt kundeforhold.

Kundeservice

Som for alle bransjer er kundene det aller viktigste for strømleverandører. Med et så konkurranseutsatt marked som strømleverandører opererer i, så er kundeservice og kommunikasjon med forbrukerne alfa og omega for overlevelse i bransjen. Enkel innlogging på egne, oversiktlige sider gjør mye godt for kundeforholdet. Pris blir fort bare pris om kunden ikke føler seg ivaretatt av selskapet, og jungeltromma blir fort en leverandørs verste fiende.

Agva Kraft og fremtidens utfordringer

Som utfordrer vil det alltid stå noen klare til å overta posisjonen om det ikke lykkes. Agva Kraft står utsatt til, men denne strømleverandøren ser ut til å ha ambisjonsnivået på plass. Kombineres disse med garantiene om 100 % fornybar strøm til enhver tid, fokus på enkle løsninger, fornøyde kunder og innsats mot klimaendringene, ja, da har Agva Kraft satt sammen en stødig pakke.